Chịch em người mẫu chân dài hàng họ cực mẩy bú liếm cực gắt, mặt của Tạ em người mẫu, vừa rồi em người mẫu cùng em người mẫu vẫn còn thương nghị như thế nào để cùnggiường với anh, jav như thế nào bỗng
dưng một chuyến trở mặt, anh trở thành người có chủ rồi. Hồng Kỳ, bà đùa à. anh chỉ là một con dế nhũi, nhà họ Chu có thể đồng ý
sao. Tạ em người mẫu hỏi dò. Tui thấy anh cũng không có tệ, gia đình tui bây giờ nản đến mức không cần hỏi con cái nhà ai, cũng không hỏi
xuất xứ thân thế như thế nào, chỉ cần là một thằng đàn anh còn sống là được rồi, cho nên…