Chịch em người yêu cũ hàng khủng trên xe giường nằm về quê, trấn an em người yêu cũ em người yêu cũ yên tâm. Cháu sẽ giữ bí mật chuyện này. Cháu rất thông cảm cho em người yêu cũ chứ không khinh rẻ em người yêu cũ đâu. Thực ra em người yêu cũ cũng có lỗi gì đâu, em người yêu cũ sống ích kỉ quá. Cháu sẽ nói chuyện với em người yêu cũ và khuyên em người yêu cũ ấy mở lòng ra một chút. Không cần đâu cháu ạ. Lỗi là do em người yêu cũ mà. em người yêu cũ thấy yên tâm hơn khi tình nhân cặc bự nói như vậy. em người yêu cũ cũng đừng trách thằng người yêu cũ nhé. Nghe nó nói thì cháu thấy nó thương em người yêu cũ lắm đó. em người yêu cũ không trách ai cả, sex việt em người yêu cũ chỉ trách bản thân em người yêu cũ thôi khi để chuyện đó xảy ra. Cháu ấn …