Đũy vợ ngứa bím lén lút qua lại với tay hàng xóm, quán, cho nên anh hàng xóm mới ra tay được, nhưng lần này đến giờ còn chưa biết anh hàng xóm đã có bị giam giữ chưa. Nhưng đã có người thông báo là buồi to
sáng sớm này đã vội vã đi ngay đến KỸ viện lầu xanh, đến bây giờ cũng chưa có trở lại ra, đây là ý gì, beeg điều này cho biết là có thể anh hàng xóm đã
bị khống chế. Bên công an bên kia vẫn chưa giam giữ anh hàng xóm, con cảm thấy anh hàng xóm chưa có bị bắt, con cần hai ngày nữa để xử lý số tài sản, sau
hai ngày đó là xong, cha à.. com kiếm tiền nhiều năm như…