Làm thịt em bồ nhí hàng múp bướm khít cực sướng, em bồ nhí, mà còn có một Lý Phượng Ny cũng là suy nghĩ như vậy, chỉ có điều Lý Phượng Ny đã hành động rất sớm rồi, và hiện giờ
không có ai biết, phim sec người đàn bà này hình như là đã biến mất ở quê nhà, chỉ có anh là biết rõ, em bồ nhí đang ở trong một thị trấn nhỏ ở
phương nam chờ sanh con, anh mua một căn nhà tại nơi đó, để cho lão Lý có căn nhà dưỡng lão, đồng thời cũng đã tìm cho Lý Phượng Ny
một công tác, chỉ cần lúc nào Lý Phượng Ny muốn đi làm, tùy thời lúc nào cũng…