Nữ cảnh sát xinh đẹp đi điều tra lại bị các đối tượng hiếp dâm, không có thấy rõ tiềm lực của khu phố đèn đỏ sẽ không đồng ý cái phương án này, lâu này trong huyện cũng không làm chủ được việc này, trong
khi nếu muốn thành lập khu phát triển công nghiệp nhất định phải sự đồng ý từ thành phố, trong khi thành phố cũng có khu phát triển công
nghiệp của mình, nhưng về vấm đề kinh doanh lại không được tốt lắm, sex vietsub nhưng đó dù sao cũng là khuôn mẫu mô hình của thành phố dựng lên để kêu
gọi đầu tư, nữ cảnh sát chỉ sợ thành phố sẽ không dễ dàng đồng ý để cho huyện tự chính mình làm khu phát triển công nghiệp, trước…