Thác loạn cùng các em idol làm tình đẳng cấp, dự ấp úng, lại làm cho cho các anh trong lòng cũng như bị xiết lại, có cảm giác thời gian trước đây thằng này lừa dối mình, bây giờ mình
nói ra, đại lãnh đạo muốn xuống xem, thì các anh lại không dám nhận cái thành quả mà các anh đã từng nói về vụ làm vườn hoa. Không có nở hoa cũng đâu
có sao, chủ nhiệm Hạ cũng không phải đến là để ngắm hoa, sex loạn luân mà là tới để thị sát tình hình như thế nào đấy, nhìn xem dân chúng trong thôn có thể
dựa vào kế hoạch của cậu để trồng hoa, mà có thể kiếm được tiền để sinh sống hay…